top of page

FINANCIËLE AFWIKKELING

Uiteindelijk is bij ieder uitgevoerd werk daar een moment dat het werk zal worden opgeleverd. In de sector wordt daarna gesproken over een eindafrekening, met in achtneming van de onderhoudstermijn. Een eindafrekening kan door de opdrachtgever, de principaal, worden opgesteld maar ook door de aannemer. De regelgeving heeft niet bepaald wie de eindafrekening opstelt. Het opstellen van de eindafrekening is feitelijk een discipline op zichzelf. De RAW systematiek wordt feitelijk beheerd door de CROW. Echter de eindafrekening daarvoor is geen format opgesteld. Is feitelijk ook niet mogelijk om reden dat ieder werk zijn eigen ins en outs kent. Voor zowel de opdrachtgever, principaal, en de aannemer maar ook onderaannemer(s) zijn wij in staat om hierin te participeren. Van belang is daarbij te letten op de laatste termijn en het effect daarvan bij de eindafrekening, waarmee hier onder de aandacht wordt gebracht dat het nuttig is om ons zo vroeg mogelijk om advies te vragen.

bottom of page