top of page

GARANTIE VOOR OPTIMALISATIE EN INRICHTING VAN OPENBAAR GEBIED

MEERZIJDIG INZETBAAR

Raw.png
RAW en UAV

Over het algemeen zijn bij werken in het openbaar gebied de RAW en de UAV van toepassing. Van de Bunt projecten past deze ook toe op de door haar uit te voeren werkzaamheden. 

business-business-people-calendar-118743
Projectbegeleiding

Naast de daadwerkelijke uitvoer van werkzaamheden, betrokkenheid bij het voortraject is van de Bunt Projecten inzetbaar voor Projectbegeleiding. Bij Projectbegeleiding kan gedacht worden aan verschillende vormen.

accounting-bill-black-53621.jpg
Financiële afwikkeling

Uiteindelijk is bij ieder uitgevoerd werk daar een moment dat het werk zal worden opgeleverd. In de sector wordt daarna gesproken over een eindafrekening, met in acht neming van de onderhoudstermijn.

BEZINT VOOR GE BEGINT

Vanuit het verleden is door ons ervaring opgedaan met procesvoeringen. De leerstoel is daarom ook, ‘bezint voor ge begint’.  Mocht er een overweging zijn waarbij er een gedachte wordt ontwikkeld om een procesvoering aan te gaan kunt u bij ons vooraf advies inwinnen. Wij gaan dan met u in overleg, betrekken daarbij mogelijk een voor de casus afhankelijke derde, analyseren met u de casus en brengen advies uit.

KOM IN CONTACT

Wij hopen dat deze eerste kennismaking voor u aanleiding is om contact met ons op te nemen. Mogelijk dat daaruit een vrijblijvend overleg uit voert zal vloeien om de mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken.

06-48495938

  • White Facebook Icon

Vind ons op Facebook

Uitvoerder bouw

Bent u betrokken bij het inrichten van openbaar gebied? Dan komen hier diverse werkzaamheden bij kijken. Sommige werkzaamheden kunnen specifiek zijn, waarvoor uzelf niet de juiste kennis of mankracht in huis heeft. Een uitvoerder die de bouw kan begeleiden op welk niveau ook, is dan gewenst. Van de Bunt Projecten is als uitvoerder in de bouw in te huren en kan u helpen vanaf voorstadium tot oplevering. Wij hebben ruime ervaring met het inrichten van openbaar gebied, waardoor wij veel kennis naar uw projecten brengen.

Met een betrouwbare uitvoerder in de wegenbouw een succesvolle oplevering

 

In de wegenbouw zijn de uitvoerende werkzaamheden het belangrijkste onderdeel van het project. Van de Bunt Projecten kan voor u optreden als uitvoerder in de wegenbouw. Uiteraard kan de uitvoering en oplevering van de wegenbouwwerkzaamheden alleen succesvol zijn bij een grondige voorbereiding. In de regel worden voor werken het openbaar gebied de RAW en/of UAV besteksystematiek toegepast. Deze methodes passen wij toe op al onze werkzaamheden. Naast onze taak als uitvoerder in de wegenbouw, kunnen wij u ook helpen bij de algehele projectbegeleiding. Het kan namelijk wenselijk zijn om input en kennis van buitenaf bij uw projecten te betrekken. Met van de Bunt Project weet u zeker dat u voldoende ervaring en kennis aantrekt.

 

Van de Bunt past als uitvoerder in de wegenbouw de ViA toe

 

Van de Bunt is één van de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB). Dit houdt in, dat wij ons voor contracten en aanbestedingen als uitvoerder in de wegenbouw de ViA toepassen. Dit staat voor Veiligheid in Aanbesteding. Dit komt er kort op neer, dan wij expliciet aandacht besteden aan de veiligheid en veilig gedrag op de werkplaats. Via de zogenaamde ´Veiligheidsladder´ wordt het veiligheidsbewustzijn inzichtelijk en meetbaar. De ViA geldt zowel voor opdrachtnemers als opdrachtgevers, zodat er een eenduidige aanpak ontstaat van veiligheidsrisico´s op de werkplek.

WIE ZIJN WIJ

Het dagelijks bestuur wordt geleid door Andries van de Bunt en Wim Padding. Voor specifieke vragen kunt u met de betreffende specialist contact opnemen.

Andries van de Bunt

Houdt zich bezig acquisitie en met het begeleiden, uitvoeren en plannen van projecten en daarbij behorende takenpakket.

Wim Padding

Houdt zich bezig administratie en met het aanleggen van de bestratingen in samenspraak met Andries. Daarnaast het begeleiden van nieuwe medewerkers.

BEDRIJFSGEGEVENS

Download onze bedrijfsgegevens.

VESTIGING

bottom of page