top of page

GARANTIE VOOR OPTIMALISATIE EN INRICHTING VAN OPENBAAR GEBIED

MEERZIJDIG INZETBAAR

Raw.png
RAW en UAV

Over het algemeen zijn bij werken in het openbaar gebied de RAW en de UAV van toepassing. Van de Bunt projecten past deze ook toe op de door haar uit te voeren werkzaamheden. 

business-business-people-calendar-118743
Projectbegeleiding

Naast de daadwerkelijke uitvoer van werkzaamheden, betrokkenheid bij het voortraject is van de Bunt Projecten inzetbaar voor Projectbegeleiding. Bij Projectbegeleiding kan gedacht worden aan verschillende vormen.

accounting-bill-black-53621.jpg
Financiële afwikkeling

Uiteindelijk is bij ieder uitgevoerd werk daar een moment dat het werk zal worden opgeleverd. In de sector wordt daarna gesproken over een eindafrekening, met in acht neming van de onderhoudstermijn.

BEZINT VOOR GE BEGINT

Vanuit het verleden is door ons ervaring opgedaan met procesvoeringen. De leerstoel is daarom ook, ‘bezint voor ge begint’.  Mocht er een overweging zijn waarbij er een gedachte wordt ontwikkeld om een procesvoering aan te gaan kunt u bij ons vooraf advies inwinnen. Wij gaan dan met u in overleg, betrekken daarbij mogelijk een voor de casus afhankelijke derde, analyseren met u de casus en brengen advies uit.

KOM IN CONTACT

Wij hopen dat deze eerste kennismaking voor u aanleiding is om contact met ons op te nemen. Mogelijk dat daaruit een vrijblijvend overleg uit voert zal vloeien om de mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken.

06-48495938

  • White Facebook Icon

Vind ons op Facebook

Veiligheid bouw

De veiligheid op de bouw is wettelijk geregeld via de Arbowetgeving. Het is uitermate belangrijk dat werkgevers hier voldoende aandacht aan besteden. Bij onvoldoende naleving van de Arbowetgeving, is de werkgever bij ongevallen aansprakelijk. Zo moeten aan de werknemers alle middelen ter beschikking gesteld worden om een veilige werkplaats te garanderen. Ook als u onderaannemers inhuurt, dan ben u uiteindelijk aansprakelijk voor de gevolgen van een onveilige bouwwerf. Er zijn diverse maatregelen te treffen om u als bedrijf te verzekeren van veiligheid op de bouw, zoals een VCA certificering, waarbij alle medewerkers een verplichte veiligheidstraining moeten volgen. Pas dan kunt u officieel gecertificeerd worden.

 

De veiligheid in de wegenbouw garanderen met een V&G-plan

 

Bij grote infra projecten, kan het zijn dat er meerdere partijen op de bouwwerf aanwezig zijn. Er kan verwarring ontstaan over de verschillende veiligheidsmaatregelen die genomen worden. Daarom is de veiligheid in de wegenbouw zeker een punt van aandacht voor de verschillende werkgevers. Zijn er meer dan 20 medewerkers tegelijkertijd op de bouwwerf aanwezig en duurt de bouw meer dan 30 dagen, dan is een V&G-plan noodzakelijk. Dit is een gezamenlijk plan tussen hoofdaannemer en onderaannemers, voor het waarborgen van de veiligheid op de werkplaats en dat er uniforme regelgeving geldt. Ook van de Bunt Projecten stelt bij haar grote projecten altijd een V&G-Plan op als aannemer of onderaannemer.

 

Veiligheid bij wegenbouw met ViA

 

Werkgevers in de wegenbouw kunnen door middel van Veiligheid in Aanbesteding (ViA) nog beter inzicht krijgen in het veiligheidsgedrag op de werkplaats. ViA is een certificering die ingaat per 2022 voor alle opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) onderschrijven. Veiligheidsbewustzijn wordt zo verplicht opgenomen in de aanbestedingen en contracten. Via een NEN veiligheidsladder worden de verschillende audits uitgevoerd op de bouwplek om het veiligheidsbewustzijn inzichtelijk te maken en te verbeteren.

WIE ZIJN WIJ

Het dagelijks bestuur wordt geleid door Andries van de Bunt en Wim Padding. Voor specifieke vragen kunt u met de betreffende specialist contact opnemen.

Andries van de Bunt

Houdt zich bezig acquisitie en met het begeleiden, uitvoeren en plannen van projecten en daarbij behorende takenpakket.

Wim Padding

Houdt zich bezig administratie en met het aanleggen van de bestratingen in samenspraak met Andries. Daarnaast het begeleiden van nieuwe medewerkers.

BEDRIJFSGEGEVENS

Download onze bedrijfsgegevens.

VESTIGING

bottom of page