top of page

GARANTIE VOOR OPTIMALISATIE EN INRICHTING VAN OPENBAAR GEBIED

MEERZIJDIG INZETBAAR

Raw.png
RAW en UAV

Over het algemeen zijn bij werken in het openbaar gebied de RAW en de UAV van toepassing. Van de Bunt projecten past deze ook toe op de door haar uit te voeren werkzaamheden. 

business-business-people-calendar-118743
Projectbegeleiding

Naast de daadwerkelijke uitvoer van werkzaamheden, betrokkenheid bij het voortraject is van de Bunt Projecten inzetbaar voor Projectbegeleiding. Bij Projectbegeleiding kan gedacht worden aan verschillende vormen.

accounting-bill-black-53621.jpg
Financiële afwikkeling

Uiteindelijk is bij ieder uitgevoerd werk daar een moment dat het werk zal worden opgeleverd. In de sector wordt daarna gesproken over een eindafrekening, met in acht neming van de onderhoudstermijn.

BEZINT VOOR GE BEGINT

Vanuit het verleden is door ons ervaring opgedaan met procesvoeringen. De leerstoel is daarom ook, ‘bezint voor ge begint’.  Mocht er een overweging zijn waarbij er een gedachte wordt ontwikkeld om een procesvoering aan te gaan kunt u bij ons vooraf advies inwinnen. Wij gaan dan met u in overleg, betrekken daarbij mogelijk een voor de casus afhankelijke derde, analyseren met u de casus en brengen advies uit.

KOM IN CONTACT

Wij hopen dat deze eerste kennismaking voor u aanleiding is om contact met ons op te nemen. Mogelijk dat daaruit een vrijblijvend overleg uit voert zal vloeien om de mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken.

06-48495938

  • White Facebook Icon

Vind ons op Facebook

Wegenbouw ontwikkelaar

Een wegenbouwtraject bestaat uit verschillende fases. Dit houdt ook in dat u voor iedere fase bepaalde specifieke kennis nodig heeft. De uitvoerende werkzaamheden vergt andere kennis dan de voorbereidende fase. Toch zijn alle fases even belangrijk, want zonder een goede voorbereiding, is er ook geen goede uitvoering en oplevering. Het spreekt voor zich dat u niet van ieder gebied voldoende kennis en ervaring heeft. U moet derden aantrekken die de kennis wel hebben. Zoekt u een wegenbouw ontwikkelaar? Dan kunt u vol vertrouwen kiezen voor de kennis en ervaring van van de Bunt Projecten.

 

Wegenbouw ontwikkelaars op ieder gebied

 

Van de Bunt Projecten kan u op ieder gebied van het wegenbouwtraject helpen, door professionele kennis en ervaring in te brengen. Net zoals de meeste wegenbouw ontwikkelaars, passen wij ook de RAW en UAV systematiek toe, zoals gebruikelijk in de wegenbouw. Wij zijn er niet alleen als uitvoerder, maar ook als adviseur. Al in het voortraject moet u weten of uw plannen haalbaar zijn. Daarom doet u er goed aan om reeds dan al contact met ons op te nemen en uw project aan ons voor te leggen. Ook de uitvoering van uw wegenbouwtraject kunnen wij zelf doen of wij schakelen hiervoor deskundige derde partijen in. Projectmatig kunnen wij u voor projectbegeleiding van begin tot einde bijstaan.

 

Veiligheid staat als wegenbouw ontwikkelaar met ViA centraal

 

Het veiligheidsgedrag op de werkvloer is erg belangrijk. Door beïnvloeding van het gedrag, kan de veiligheidssituatie verbeteren en wordt er bewustzijn gecreëerd. Dit is mede een onderdeel van de ViA (Veiligheid in Aanbesteding). Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw onderschrijven, passen gezamenlijk de ViA toe. Dit is een proces van certificering, die uitgevoerd wordt door de diverse treden van de veiligheidsladder te betreden. Wanneer alle treden zijn doorlopen is een wegenbouw ontwikkelaar ViA gecertificeerd. Ook van de Punt Projecten past voor alle uitvoerende werkzaamheden op de bouwplaats de de regelgeving van de ViA certificatie toe.

WIE ZIJN WIJ

Gerard van de Bunt

Andries van de Bunt

Wim Padding

Houdt zich bezig met de administratie in het algemeen. Daarnaast acquisitie, begeleiding van projecten en het uitvoeren van het daarbij behorende takenpakket.

Houdt zich bezig met het begeleiden, uitvoeren en plannen van projecten.

Houdt zich bezig met het aanleggen van de bestratingen in samenspraak met Gerard & Andries. Daarnaast het begeleiden van nieuwe medewerkers.

Het dagelijks bestuur wordt geleid door Andries van de Bunt en Wim Padding. Voor specifieke vragen kunt u met de betreffende specialist contact opnemen.

Andries van de Bunt

Houdt zich bezig acquisitie en met het begeleiden, uitvoeren en plannen van projecten en daarbij behorende takenpakket.

Wim Padding

Houdt zich bezig administratie en met het aanleggen van de bestratingen in samenspraak met Andries. Daarnaast het begeleiden van nieuwe medewerkers.

BEDRIJFSGEGEVENS

Download onze bedrijfsgegevens.

VESTIGING

bottom of page