top of page

GARANTIE VOOR OPTIMALISATIE EN INRICHTING VAN OPENBAAR GEBIED

MEERZIJDIG INZETBAAR

Raw.png
RAW en UAV

Over het algemeen zijn bij werken in het openbaar gebied de RAW en de UAV van toepassing. Van de Bunt projecten past deze ook toe op de door haar uit te voeren werkzaamheden. 

business-business-people-calendar-118743
Projectbegeleiding

Naast de daadwerkelijke uitvoer van werkzaamheden, betrokkenheid bij het voortraject is van de Bunt Projecten inzetbaar voor Projectbegeleiding. Bij Projectbegeleiding kan gedacht worden aan verschillende vormen.

accounting-bill-black-53621.jpg
Financiële afwikkeling

Uiteindelijk is bij ieder uitgevoerd werk daar een moment dat het werk zal worden opgeleverd. In de sector wordt daarna gesproken over een eindafrekening, met in acht neming van de onderhoudstermijn.

BEZINT VOOR GE BEGINT

Vanuit het verleden is door ons ervaring opgedaan met procesvoeringen. De leerstoel is daarom ook, ‘bezint voor ge begint’.  Mocht er een overweging zijn waarbij er een gedachte wordt ontwikkeld om een procesvoering aan te gaan kunt u bij ons vooraf advies inwinnen. Wij gaan dan met u in overleg, betrekken daarbij mogelijk een voor de casus afhankelijke derde, analyseren met u de casus en brengen advies uit.

KOM IN CONTACT

Wij hopen dat deze eerste kennismaking voor u aanleiding is om contact met ons op te nemen. Mogelijk dat daaruit een vrijblijvend overleg uit voert zal vloeien om de mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken.

06-48495938

  • White Facebook Icon

Vind ons op Facebook

V&g bouw

Voor grote bouwprojecten zijn veel verschillende soorten bedrijven nodig. Het personeel van diverse hoofd- en onderaannemers zijn dan op de bouwwerf aanwezig. Met verschillende soorten bedrijven en zoveel werknemers op de werkplek, kan de veiligheid in het gedrang komen. Daarom moet er altijd een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G) opgesteld worden. Het V&G in de bouw beschrijft de samenwerking tussen hoofdaannemers en onderaannemers en hoe zij gezamenlijk de veiligheid van de aanwezige werknemers waarborgen. Zo is er altijd voldoende aandacht op de bouwplaats voor de veiligheid en de arbeidsomstandigheden. Het V&G plan is opgenomen als onderdeel van de Arbowetgeving.

 

Hoe werkt een V&G plan in de bouw?

 

Niet in alle gevallen is een V&G plan in de bouw noodzakelijk. Dit geldt voor kleine bouwprojecten, waar u de enige aannemer bent en niet van doen hebt met onderaannemers of andere hoofdaannemers. Wanneer er meer dan 20 werknemers tegelijkertijd aan het werk zijn op de bouwwerf en de bouw duurt langer dan 30 dagen, dan is een V&G plan verplicht. Het V&G plan moet in de voorbereiding van het project worden opgesteld door de opdrachtgever. De uitvoerende partijen, zoals de hoofdaannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan en voor de aanstelling van een coördinator die op de naleving moet toezien.

 

Van de Bunt Projecten kan voor uw een V&G bouwplan opstellen

 

Als hoofdaannemer of als onderaannemer, houdt van de Bunt Projecten zich altijd aan het V&G bouwplan als dit van toepassing is. Bent u verplicht om voor uw projecten een V&G Bouwplan op te stellen en weet u niet goed hoe u dit moet doen? Schakel dan de kennis en ervaring in van van de Bunt Projecten. Wij kennen de regelgeving rondom het V&G bouwplan en hebben brede kennis van alle veiligheidsmaatregelen die gelden in de bouw en wegenbouw. U kunt dus ook altijd voor veiligheidsadviezen contact met ons opnemen.

WIE ZIJN WIJ

Het dagelijks bestuur wordt geleid door Andries van de Bunt en Wim Padding. Voor specifieke vragen kunt u met de betreffende specialist contact opnemen.

Andries van de Bunt

Houdt zich bezig acquisitie en met het begeleiden, uitvoeren en plannen van projecten en daarbij behorende takenpakket.

Wim Padding

Houdt zich bezig administratie en met het aanleggen van de bestratingen in samenspraak met Andries. Daarnaast het begeleiden van nieuwe medewerkers.

BEDRIJFSGEGEVENS

Download onze bedrijfsgegevens.

VESTIGING

bottom of page