top of page

RAW en UAV

Over het algemeen zijn bij werken in het openbaar gebied de RAW en de UAV van toepassing. Van de Bunt projecten past deze ook toe op de door haar uit te voeren werkzaamheden. Vanuit de eigen ervaring, studie en betrokkenheid vanuit derden is aangaande de regelgeving kennis opgedaan. Van de Bunt Projecten draagt deze kennis uit en stelt deze kennis beschikbaar. Van de Bunt Projecten is een voorstander van overleg vooraf en niet achteraf. Waarmee zeggende dat van de Bunt Projecten ingeschakeld kan worden vanuit de ontwerpfase tot aan de uitvoering van een werk. Van de Bunt Projecten heeft de ervaring dat kennis inbreng in het voortraject bij de uitvoering van het werk een enorm pluspunt is. De ervaring is dat als bij de ontwerpfase gekeken wordt vanuit de ervaring opgedaan door de jaren heen dit in de uitvoering kostenbesparend werkt. Daarnaast dat door de ervaring in de overeenkomsten opgenomen dient te worden de te verwerken hoeveelheden welke uiteindelijk resulteren in een naar de wens van de initiatiefnemer gewenst beeld.

bottom of page