GARANTIE VOOR OPTIMALISATIE EN INRICHTING VAN OPENBAAR GEBIED

MEERZIJDIG INZETBAAR

Raw.png
RAW en UAV

Over het algemeen zijn bij werken in het openbaar gebied de RAW en de UAV van toepassing. Van de Bunt projecten past deze ook toe op de door haar uit te voeren werkzaamheden. 

business-business-people-calendar-118743
Projectbegeleiding

Naast de daadwerkelijke uitvoer van werkzaamheden, betrokkenheid bij het voortraject is van de Bunt Projecten inzetbaar voor Projectbegeleiding. Bij Projectbegeleiding kan gedacht worden aan verschillende vormen.

accounting-bill-black-53621.jpg
Financiële afwikkeling

Uiteindelijk is bij ieder uitgevoerd werk daar een moment dat het werk zal worden opgeleverd. In de sector wordt daarna gesproken over een eindafrekening, met in acht neming van de onderhoudstermijn.

 

BEZINT VOOR GE BEGINT

Vanuit het verleden is door ons ervaring opgedaan met procesvoeringen. De leerstoel is daarom ook, ‘bezint voor ge begint’.  Mocht er een overweging zijn waarbij er een gedachte wordt ontwikkeld om een procesvoering aan te gaan kunt u bij ons vooraf advies inwinnen. Wij gaan dan met u in overleg, betrekken daarbij mogelijk een voor de casus afhankelijke derde, analyseren met u de casus en brengen advies uit.

KOM IN CONTACT

Wij hopen dat deze eerste kennismaking voor u aanleiding is om contact met ons op te nemen. Mogelijk dat daaruit een vrijblijvend overleg uit voert zal vloeien om de mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken.

 

OVER ONS

Van de Bunt Projecten staat voor haar werk. Van de Bunt Projecten realiseert in onderaanneming, als aannemer werkzaamheden die gericht zijn op de inrichting van het openbare gebied.

Van de Bunt Projecten is meer dan het aanbrengen van straatwerk.

Wij onderscheiden ons door de ervaringen en kennis opbouw vanuit de jarenlange ervaring uit te dragen naar onze opdrachtgever(s) en de omgeving.

Wij participeren in overleggen met de opdrachtgever(s) en betrokken actoren actief bij de realisatie en totstandkoming van een werk.

Wij zijn één van de 'onderschrijvers' van de:

Governance Code Veiligheid in de Bouw. Dit houdt in dat wij ons richten op het verhogen en stimuleren van veiligheid en veilig gedrag op bouwplaatsen. Meer informatie hierover is te vinden op: gc-veiligheid.nl

 

WIE ZIJN WIJ

Het dagelijks bestuur wordt geleid voor Gerard van de bunt, Andries van de Bunt en Wim Padding. Voor specifieke vragen kunt u met de betreffende specialist contact opnemen.

Gerard van de Bunt

Andries van de Bunt

Wim Padding

Houdt zich bezig met de administratie in het algemeen. Daarnaast acquisitie, begeleiding van projecten en het uitvoeren van het daarbij behorende takenpakket.

Houdt zich bezig met het begeleiden, uitvoeren en plannen van projecten.

Houdt zich bezig met het aanleggen van de bestratingen in samenspraak met Gerard & Andries. Daarnaast het begeleiden van nieuwe medewerkers.

 

BEDRIJFSGEGEVENS

Download onze bedrijfsgegevens.

VESTIGING